top of page

FRAMTID HÅLLNÄS 
LEADERPROJEKT 2019-22

Framtid Hållnäs var ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd.

Projektet ägdes av Hållnäs Sockenråd och finansierades av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven.

Här kan du läsa mer om projektet.  Hör av dig till info@hallnas.info om du har frågor eller vill delta i någon av idégrupperna som föddes under projektet.

Under projektet hölls en mängd möten, samtal, träffar - mycket kan du ta del av genom att läsa projektrapporten och vår Lokalekonomiska analys.


Projektet producerade en serie med korta filmporträtt av nya och "infödda" hållnäsare, som samtidigt ger tips på vackra platser att besöka på Hållnäshalvön. Här kan du se dem alla fem, samt en ihopklippt version!

Är du nyfiken på att få veta lite mer om Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd och Hållnäs som plats att leva och verka på, finns här ett litet bibliotek av dokument att kika på. Håll till godo!


Brainwriting - bygg på andras idéer (Klippan, 2018)

Lokalekonomisk analys (2020): kompletterande dokument och anteckningar
(Tips: här finns mycket för framtida projekt!):

Hållnäs 2030?

Lokal konsumtion enkät

Resurser - fritid och evenemang

Resurser - föreningar o stiftelser

Resurser - kommersiell service

Intervjuade föreningar

Intervjuade företag

Grön checklista - vi testar utvecklingsidéernas hållbarhet

Analysgruppen hjärnstormar!

Lokala resurser - analysgruppen utvecklar potentiella idéer.

Hållnäs skola:

Analys av utemiljön 2021(konsult)

Underlag/observationer av utemiljö 

Stormöte om skolbyggnaden (2022)

Besöksnäring, olika dokument, rapporter, anteckningar:

Cykelturism

Studiebesök i Fjärdhundraland

Samverkan med SLU:

Rapport lokalproducerad energi (2021)

Förstudie lokal energi (2021)

Rapport öppna landskap (2022)


Annat intressant!

Tilda Magnusson rapport

Rapport om kooperativa hyresrätter på landsbygd (SLU 2022)Framtid Hållnäs: Text
Framtid Hållnäs: Medarbetare
Ängskär-bondskäret-2-Carina-Bodin_Snapseed-1030x686.jpeg

BAKRUND - VARFÖR ETT BRETT UTVECKLINGSPROJEKT?

Hållnäshalvön har en åldrande befolkning – mer än 50 % av invånarna var 2017 över 55 år. Barnkullarna i skolan har krympt de senaste åren. Skolan har till och från varit stängningshotad i flera år. Allt färre är engagerade i ideellt föreningsliv.
Många bostäder säljs som fritidshus och står därmed tomma större delen av året. Få företag är verksamma inom besöksnäring, trots ett stort potential med kulturlandskap och naturreservat, vild kust, vackra fiskelägen och närhet till både Uppsala, Gävle, Stockholm och Arlanda.
Ett plötsligt akut stängningshot av skolan under vårvintern 2018 ledde till två stormöten arrangerade av Sockenrådets styrelse, lokal valdebatt och tankar på att starta ett utvecklingsprojekt som på bred front banar väg för en nytändning för bygden.

bottom of page