top of page

FRAMTID HÅLLNÄS 
LEADERPROJEKT 2019-22

Framtid Hållnäs är ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd.

Projektet ägs av Hållnäs Sockenråd och finansieras av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven.
På den här sidan, samt via mejlutskick, fysiska nyhetsbrev och sociala medier, sprider vi information om projektet. Hör av dig om du har frågor eller vill delta!

Framtid Hållnäs: Text
Framtid Hållnäs: Medarbetare
Ängskär-bondskäret-2-Carina-Bodin_Snapseed-1030x686.jpeg

BAKRUND

Hållnäshalvön har en åldrande befolkning – mer än 50 % av invånarna var 2017 över 55 år. Barnkullarna i skolan har krympt de senaste åren. Skolan har till och från varit stängningshotad i flera år. Allt färre är engagerade i ideellt föreningsliv.
Många bostäder säljs som fritidshus och står därmed tomma större delen av året. Få företag är verksamma inom besöksnäring, trots ett stort potential med kulturlandskap och naturreservat, vild kust, vackra fiskelägen och närhet till både Uppsala, Gävle, Stockholm och Arlanda.
Ett plötsligt akut stängningshot av skolan under vårvintern 2018 ledde till två stormöten arrangerade av Sockenrådets styrelse, lokal valdebatt och tankar på att starta ett utvecklingsprojekt som på bred front banar väg för en nytändning för bygden.

Leaderlogga-Jordbruksfonden-287x300.jpeg

PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH AKTIVITETER


  • Projektets kärna är styrgruppen (Sockenrådets styrelse), de två projektledarna (arbetar 20 % var i projektet) samt referensgruppen (ca 10-15 lokala personer som tillfrågats för att så bra som möjligt ge röst åt olika grupper i bygden, samt för sina specialkunskaper/utbildning eller bakgrund).

  • Uppstart av lokala idégrupper och nätverk, med avstamp i t ex temakvällar. Dessa är coachade av projektledarna, som kan ge stöd med allt från research och stödmöjligheter till kontakt med myndigheter och informationsspridning. Läs mer om aktiva idégrupper och hur du kan delta här.

  • Projektet inleds med ett kartläggande av behov och insatsområden,

  • Vi startar projektet med en Lokalekonomisk analys med grön profil (LEA), för att underbygga slutsatser och beslut av insatsområden. Läs Lokalekonomisk analys för Hållnäs 2019-20 här.

  • Vi kommera i ett tidigt skede att intervjua aktiva företagare och föreningar i bygden. Detta för att kartlägga behov, möjligheter till samarbeten och fånga upp utvecklingsidéer, samt samla in kompletterande information för vår LEA.

  • Undersökning av intresse och förutsättningar för ett byggande av trygghetsboende.

  • Aktiv marknadsföring av Hållnäs, samt utveckling av en långsiktig marknadsföringsplan i samarbete med kommunen och förhoppningsvis en lokal marknadsföringsgrupp.

  • Kompetensutveckling och inspiration: föreläsningar, temakvällar, workshops och andra inspirationsevenemang under jan-maj och sept-nov. Både föreningar och individer är varmt välkomna att föreslå tema för träffar och/eller vara medvärdar för en.

Framtid Hållnäs: Välkommen
bottom of page