top of page

FRAMTID HÅLLNÄS 
LEADERPROJEKT 2019-22

Framtid Hållnäs var ett brett, treårigt utvecklingsprojekt för en hållbar framtid på Hållnäshalvön med omnejd.

Projektet ägdes av Hållnäs Sockenråd och finansierades av EUs Landsbygdsfond genom Leader Nedre Dalälven.
Här kan du läsa mer om projektet.  Hör av dig till info@hallnas.info om du har frågor eller vill delta i någon av idégrupperna som föddes under projektet.

Framtid Hållnäs: Text
Framtid Hållnäs: Medarbetare
Ängskär-bondskäret-2-Carina-Bodin_Snapseed-1030x686.jpeg

BAKRUND - VARFÖR ETT BRETT UTVECKLINGSPROJEKT?

Hållnäshalvön har en åldrande befolkning – mer än 50 % av invånarna var 2017 över 55 år. Barnkullarna i skolan har krympt de senaste åren. Skolan har till och från varit stängningshotad i flera år. Allt färre är engagerade i ideellt föreningsliv.
Många bostäder säljs som fritidshus och står därmed tomma större delen av året. Få företag är verksamma inom besöksnäring, trots ett stort potential med kulturlandskap och naturreservat, vild kust, vackra fiskelägen och närhet till både Uppsala, Gävle, Stockholm och Arlanda.
Ett plötsligt akut stängningshot av skolan under vårvintern 2018 ledde till två stormöten arrangerade av Sockenrådets styrelse, lokal valdebatt och tankar på att starta ett utvecklingsprojekt som på bred front banar väg för en nytändning för bygden.

bottom of page