top of page
Sikhjälma-fyr-1-MLH-1030x772.jpeg

OM OSS

Vad är Hållnäs Sockenråd?

Sockenrådets medlemmar räknas alla som är folkbokförda eller fritidsboende i Hållnäs socken.

Rådet, som är religiöst och politiskt neutralt, har till uppgift att verka för Hållnäs utveckling i fråga om sysselsättning och service med hänsyn till natur och miljö, under beaktande av de kulturella värdena.

För att fullgöra sina uppgifter ska rådet samverka med organ och instanser på olika nivåer.

Läs våra stadgar här.

Vad gör Sockenrådets styrelse?

Sockenrådets styrelse administrerar hemsidan www.hallnas.info, samt administrerar och marknadsför evenemanget På Tur i Hållnäs.

Styrelsen bevakar infrastrukturprojekt, som bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Byarna i socknen kan framföra önskemål om vad de vill att Sockenrådets styrelse skall driva under året.

Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen, är att skicka ett mejl till info@hallnas.info.

Om: Om

SOCKENRÅDETS STYRELSE 2023-24

Ej  konstituerad ännu (230527)

Ordförande: Malin Sala, Kullen

Vice ordförande: Kjell Årman, Skållbo

Sekreterare: Åsa Norling, Hållen

Kassör: Sara Karlsson, Hjälmunge

Ledamot: Johan Kjetselberg, Åsmundbo

Ledamot: Rose-Marie Karlsdotter, Fågelsundet

Ledamot: Kim van Honk-Smeets, Sladaskären

Ledamot: Tim Utkutug, Hjälmungeskogen/Stockholm

Ledamot: Lilien Kastberg, Slada

Valberedning: Linda Wickström, Lars-Erik Larsson

Revisorer: Lars Persson och Peter Staland

Revisorsersättare: Daniel Karlström och Kerstin Adomeit

Om: Text
fågelsundet_4917_front.jpeg
Om: Bild
bottom of page