top of page
Sikhjälma-fyr-1-MLH-1030x772.jpeg

OM OSS

Vad är Hållnäs Sockenråd?


Hållnäs Sockenråd är en religiöst och politiskt oberoende organisation som har till uppgift att verka för utvecklingen av ett hållbart, inkluderande och levande Hållnäs.


Den ideella föreningen har som mål att bevara halvöns miljövärden och unika kulturarv.


Sockenrådets medlemmar är samtliga folkbokförda eller fritidsboende i Hållnäs socken. 

Sockenrådets arbete ska främja bygdens ekonomiska utveckling och öka tillgängligheten av nödvändiga resurser och samhällstjänster inom infrastruktur, transport, utbildning, omsorg och kultur.

Sockenrådet har som ambition att vara en samlande, enande och ledande kraft för föreningslivet i Hållnäs.


Målsättningen är att driva opinion och därigenom påverka beslutsfattare till att se behoven och utmaningarna i Hållnäs och få dem att åstadkomma nödvändiga förändringar för bygden.


Sockenrådet ska vara ett nav i arbetet för att öka medvetenheten om Hållnäs, dess naturvärden och unika kulturarv.

För att fullgöra sina uppgifter ska rådet samverka med föreningar, organisationer och instanser på olika nivåer.

Det finns ingen medlemsavgift, men frivilliga bidrag är varmt välkomna. (Swish Swish 1234305900)

Läs våra stadgar här.

Läs verksamhetsberättelsen 2023 här.

Läs vår verksamhetsplan 2024 här.

Hållnäs Sockenråd är en del av den lokala överenskommelsen (aka LÖKen) mellan Tierps Kommun och civilsamhällets aktörer. Här kan du läsa den!

Vad gör Sockenrådets styrelse?

Sockenrådets styrelse administrerar hemsidan www.hallnas.info, samt administrerar och marknadsför evenemanget På Tur i Hållnäs.

Styrelsen bevakar infrastrukturprojekt, som bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Byarna i socknen kan framföra önskemål om vad de vill att Sockenrådets styrelse skall driva under året.
Sedan 2023 arrangerar Hållnäs Sockenråd återkommande öppna samtal om aktuella ämnen fyra gånger om året, Kvartalsfika. Vi välkomnar förslag på ämnen!

Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen, är att skicka ett mejl till info@hallnas.info.

Prenumererar du redan på vårt digitala nyhetsbrev?

Skriv gärna upp dig här annars - så får du uppdateringar från oss via mejl när vi har något evenemang på gång eller har information om någon lokal fråga att dela. 

SOCKENRÅDETS STYRELSE 2024-25

Ordförande: Rose-Marie Karlsdotter, Fågelsundet

Vice ordförande: Johan Kjetselberg, Åsmundbo

Sekreterare: Åsa Norling, Hållen

Kassör: Sara Karlsson, Hjälmunge

Ledamot: Kjell Årman, Skållbo

Ledamot:Malin Sala, Kullen

Ledamot: Kim van Honk-Smeets, Sladaskären

Ledamot: Eivor Rönnholm, Lönnö
Ledamot: Lilien Kastberg, Slada

Valberedning: Linda Wickström, Lars-Erik Larsson

Revisorer: Lars Persson och Peter Staland

Revisorsersättare: Daniel Karlström och Kerstin Adomeit

fågelsundet_4917_front.jpeg
bottom of page