top of page
Sikhjälma-fyr-1-MLH-1030x772.jpeg

OM OSS

Vad är Hållnäs Sockenråd?

Sockenrådets medlemmar räknas alla som är folkbokförda eller fritidsboende i Hållnäs socken. Rådet, som är religiöst och politiskt neutralt, har till uppgift att verka för Hållnäs utveckling i fråga om sysselsättning och service med hänsyn till natur och miljö, under beaktande av de kulturella värdena. För att fullgöra sina uppgifter ska rådet samverka med organ och instanser på olika nivåer.

Läs våra stadgar här.

Vad gör Sockenrådets styrelse?

Sockenrådets styrelse administrerar hemsidan www.hallnas.info, samt administrerar och marknadsför evenemanget På Tur i Hållnäs.

Styrelsen bevakar infrastrukturprojekt, som bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Byarna i socknen kan framföra önskemål om vad de vill att Sockenrådets styrelse skall driva under året.

Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen, är att skicka ett mejl till info@hallnas.info, cc:a framtid@hallnas.info.

Om: Om

SOCKENRÅDETS STYRELSE 2021-22

Ordförande: Malin Sala, Kullen
Vice ordförande: Kjell Årman, Skållbo
Sekreterare: Åsa Norling, Hållen
Kassör: Sara Karlsson, Hjälmunge
Ledamot: Ann-Lis Hjortman Eriksson, Kårbo
Ledamot: Peter Staland, Hjälmunge
Ledamot: Daniel Karlström, Lissbo
Ledamot: Tim Utkutug, Hjälmungeskogen/Stockholm
Ledamot: Lilien Kastberg, Slada
Valberedning: Lars-Peter Hållstrand, Linda Wickström, Lars-Erik Larsson
Revisorer: Lars Persson och Per Andersson
Revisorsersättare: Gunilla Johansson och Mats Jansson

Om: Text
fågelsundet_4917_front.jpeg
Om: Bild
bottom of page