top of page
Sök
  • Åsa Norling

En lokalt ägd skolbygnad i Hållnäs?

Uppdaterat: 25 nov. 2022


Under våren har det förts samtal i Sockenrådets regi om hur en bygdeägd skolbyggnad skulle kunna skapa långsiktighet och trygghet, öka elevunderlaget och motverka eventuella framtida stängningshot genom sänkta lokalkostnader.

Skolverksamheten skulle fortfarande vara kommunal, det är alltså ingen friskola som diskuteras.

Några personer har gjort studiebesök, sökt förankring politiskt, tittat på faktiska kostnader och möjligheter till effektivisering och intäkter.

Under mötet uppmanades deltagarna att skriva upp om och hur de skulle kunna engagera sig i arbetet, vilket många gjorde. En mindre operativ arbetsgrupp bildades som kommer att fortsätta titta på förutsättningarna, och sätta ihop ett förslag till Tierps kommun (om gruppen kommer fram till att det är en bra plan).

Här kan du läsa kortfattade anteckningar från mötet 14 aug! Här kan du ta del av den presentation med bakgrund och en del underlag, som samlats in under våren.

Vill du vara med och engagera dig i den nyformade arbetsgruppen, eller har idéer och tankar?

Hör av dig till info@hallnas.info!


27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page