top of page

ons 29 nov.

|

Hållnäs

Kvartalsfika i Hållnäs

Kvartalsfika anordnas 4 gånger per år, och är ett tillfälle för medborgare och politiker/myndigheter att mötas informellt över en fika. Du får veta vad som händer i kommunens beslutsprocesser likväl som i bygdens föreningsliv, och kan dela med dig av tankar. Tema: Utökad beredskapszon kring Forsmark

Kvartalsfika i Hållnäs
Kvartalsfika i Hållnäs

Tid och plats

29 nov. 2023 18:30 – 20:00

Hållnäs, Hjälmunge 202, 819 64 Hållnäs, Sverige

Om evenemanget

Onsdag den 29/11 kl.18:30-20:00

Plats: Bygdegården Gröna Lund 

Tema: Utökad beredskapszon kring Forsmark

Föreläsarna: Mathiaz Boström, Tierps kommuns säkerhetssamordnare - Tomas Roland, länsstyrelsens enhet för säkerhet och beredskap

Vad är en kvartalsfika? 

Kvartalsfika anordnas 4 gånger per år, och är ett tillfälle för medborgare och politiker/myndigheter att mötas informellt över en fika. Du får veta vad som händer i kommunens beslutsprocesser likväl som i bygdens föreningsliv, och kan dela med dig av tankar och åsikter tillsammans med andra. 

Varför arrangerar vi kvartalsfika?

I korthet fungerar en kommun så att folkvalda politiker, som väljs var fjärde år, i kommunfullmäktige fattar beslut å medborgarnas vägnar. Beslut som tjänstepersoner sedan ansvarar för att genomföra. Förenklat innebär det alltså att den politiska organisationen bestämmer VAD och tjänstemannaorganisationen bestämmer HUR. (Läs mer om hur vår kommun fungerar under fliken “Kommun och politik” på www.tierp.se) För att våra folkvalda politiker ska kunna fatta beslut utifrån folket och för att beslutsgenomförandet ska lyckas krävs en fungerande dialog, som kvartalsfika ska främja. 

Konceptet har vi lånat in från Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel. Hållnäs Sockenråd sätter ett tema för varje träff och vi vill gärna få in förslag! Hör av dig till oss via mejl: info@hallnas.info

Grundtanken är att det är medborgarna som sätter agendan, med en öppen och konstruktiv inställning. 

Välkomna!

Uppdatering:

Om du inte kan på onsdag kväll, finns en till chans på torsdag i Skärplinge!

Lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark bjuder in till öppet möte:

Torsdag 30 nov, 18-20.

Ol Andersskolans matsal i Skärplinge.

Information från de kärntekniska verksamheterna, Länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten mfl.

Anmälan i förväg senast tisdag 27 nov, till sakerhetsnamnden@osthammar.se, eller till 0173-86 115.

Dela detta evenemang

Evenemangsinfo: Events
bottom of page