top of page

tors 21 nov.

|

Gröna Lund - Lokal för gemenskap

Kvartalsfika

Kvartalsfika anordnas 4 gånger per år, och är ett tillfälle för medborgare och politiker/myndigheter att mötas informellt över en fika. Du får veta vad som händer i kommunens beslutsprocesser likväl som i bygdens föreningsliv, och kan dela med dig av tankar.

Kvartalsfika
Kvartalsfika

Tid och plats

21 nov. 2024 18:30

Gröna Lund - Lokal för gemenskap, Hjälmunge 202, 819 64 Hållnäs, Zweden

Om evenemanget

Den sista kavtalsfika 2024.

Den exakta platsen och tiden för den fika är ännu inte känd. Detta kommer att meddelas i tid.

Hållnäs Sockenråd sätter ett tema för varje träff och vi vill gärna få in förslag! Hör av dig till oss via mejl: info@hallnas.info

Vad är en kvartalsfika? 

Kvartalsfika anordnas 4 gånger per år, och är ett tillfälle för medborgare och politiker/myndigheter att mötas informellt över en fika. Du får veta vad som händer i kommunens beslutsprocesser likväl som i bygdens föreningsliv, och kan dela med dig av tankar och åsikter tillsammans med andra. 

Varför arrangerar vi kvartalsfika?

I korthet fungerar en kommun så att folkvalda politiker, som väljs var fjärde år, i kommunfullmäktige fattar beslut å medborgarnas vägnar. Beslut som tjänstepersoner sedan ansvarar för att genomföra. Förenklat innebär det alltså att den politiska organisationen bestämmer VAD och tjänstemannaorganisationen bestämmer HUR. (Läs mer om hur vår kommun fungerar under fliken “Kommun och politik” på www.tierp.se

Välkommen!

Dela detta evenemang

Evenemangsinfo: Events
bottom of page