top of page

lör 27 maj

|

Hållnäs hembygdsgård

Hållnäs sockenråd - ÅRSMÖTE

Alla i Hållnäs välkomnas till årsmöte och bredbandsinformation, även fritidsboende!

Hållnäs sockenråd - ÅRSMÖTE
Hållnäs sockenråd - ÅRSMÖTE

Tid och plats

27 maj 2023 14:00

Hållnäs hembygdsgård, EDVALLA EDVALLAVÄGEN 1B, 819 64 Hållnäs, Sverige

Om evenemanget

Hållnäs sockenråd håller årsmöte för 2023 och bjuder härmed in alla fastboende och fritidsboende att närvara, tycka till och lämna in motioner. 

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse från 2022.

IP Only/Global Connect informerar om pågående fiberprojekt på Hållnäshalvön från kl 14:45.

Mejla gärna in specifika frågor i förväg till info@hallnas.info, eller ta med dem när du kommer!

Sockenrådets medlemmar räknas alla som är folkbokförda eller fritidsboende i Hållnäs socken. 

Rådet, som är religiöst och politiskt neutralt, har till uppgift att verka för Hållnäs utveckling i fråga om sysselsättning och service med hänsyn till natur och miljö, under beaktande av de kulturella värdena. 

För att fullgöra sina uppgifter ska rådet samverka med organ och instanser på olika nivåer.

Sockenrådets styrelse administrerar hemsidan www.hallnas.info, samt administrerar och marknadsför evenemanget På Tur i Hållnäs.

Styrelsen bevakar infrastrukturprojekt, som bredbandsutbyggnaden i Hållnäs.

Boende i socknen kan framföra önskemål om vad de vill att Sockenrådets styrelse skall driva under året.

Motioner lämnas via info@hallnas.info . Märk gärna mejlet MOTION TILL ÅRSMÖTE.

Dela detta evenemang

bottom of page