top of page

BREDBAND

DESSA  BYGGER BREDBAND PÅ HÅLLNÄSHALVÖN:

Global Connect (tidigare IP Only ), flera fiberutbyggnadsprojekt pågår (maj 2023).

Läs mer här

Tierp Fiber Network, TFN (har byggt fibernät i Fagerviken och radiolänk i Edvalla och Hjälmunge tidigare): www.tierpfibernetwork.se/

SAMORDNING/INFORMATION:

Jan Palm, bredbandssamordnare Tierps kommun:jan.palm@tierp.se

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/din-bostad/bredband/fragor-och-svar-om-bredband.html

Hållnäs Sockenråds styrelse (arbetar ideellt med informationsspridning kring bredbandsutbyggnad): info@hallnas.info

Bredband: Lista
Skärmavbild 2022-11-25 kl. 15.10.09.png
Bredband: Bild

VARFÖR SKA VI INVESTERA I HÅLLBARA BREDBANDSLÖSNINGAR?

Det finns många bra skäl till att investera i stabilt bredband – både för bygdens och din egen skull!
Här kommer några exempel:


  • Bredband även på landsbygd är en demokratifråga.Det är en förutsättning för inflyttning, företagsutveckling och nyetableringar. Det ger  även större trygghet för de äldre, i det egna hemmet, om man väljer att bo kvar så länge som möjligt.

  • Allt mer av samhällstjänster, E-hälsa, bankärenden och framför allt omsorgen kräver bredband. I takt med utvecklingen, krävs allt högre kapacitet. Läs mer om E-hälsa här.

  • Investeringskostnaden ger med stor säkerhet en betydande värdehöjning i fastigheten. Installation på egen fastighet är skattereducerande (RUT). Efter avslutat installation finns det inga tvingande fasta kostnader. Installationskostnaden kan i regel delbetalas över lång tid.

  • De gamla fasta  telefonnäten är snart ett minne blott och bredband kan med fördel ersätta den fasta och mobila telefonin. Med telefoni via bredbandet undgår man helt fasta kostander och erhåller en låg samtalstaxa.

  • Det mobila bredbandet som används  av många idag (4G) fungerar ofta väl nära master men har sina begränsningar i fråga om täckning, stabilitet och kapacitet när många är uppkopplade samtidigt. 5Gkommer knappast att vara tillgänglig på glesbygd på många år (decennier) enligt Post-och telestyrelsen. Läs mer om 5G här.

  • En kort sammanfattning på alla goda motiv för att installera bredband till alla fastigheter i Hållnäs:Tillvaron för gammal som ung kommer bli mycket bättre med en bredbandsutbyggnad som uppfyller de nationella kraven, än utan. Det är helt enkelt en grundförutsättning för en ljus framtid för Hållnäshalvön – på samma sätt som elektriciteten var, för hundra år sedan!

Läs mer här om hur hela bygden gynnas av stabil bredbandsuppkoppling.

Läs mer här om fördelar fördelarna med stabilt bredband för den enskilde fastighetsägaren

Bredband: Text
bottom of page