top of page

BREDBAND

DESSA  BYGGER BREDBAND PÅ HÅLLNÄSHALVÖN:

IP Only (bygger fibernät):

https://www.ip-only.se/privat/lokala-sidor/?tag=tierp

Tierp Fiber Network, TFN (bygger fibernät?): www.tierpfibernetwork.se/

SAMORDNING/INFORMATION:

Jan Palm, bredbandssamordnare Tierps kommun:jan.palm@tierp.se

https://www.tierp.se/tierp.se/bo-trafik-och-miljo/din-bostad/bredband/fragor-och-svar-om-bredband.html

Hållnäs Sockenråds styrelse (arbetar ideellt med informationsspridning kring bredbandsutbyggnad): info@hallnas.info

Bredband: Lista
Skärmavbild 2022-11-25 kl. 15.10_edited.jpg
Bredband: Bild

VARFÖR SKA VI INVESTERA I HÅLLBARA BREDBANDSLÖSNINGAR?

Det finns många bra skäl till att investera i stabilt bredband – både för bygdens och din egen skull!
Här kommer några exempel:


  • Bredband även på landsbygd är en demokratifråga.Det är en förutsättning för inflyttning, företagsutveckling och nyetableringar. Det ger  även större trygghet för de äldre, i det egna hemmet, om man väljer att bo kvar så länge som möjligt.

  • Allt mer av samhällstjänster, E-hälsa, bankärenden och framför allt omsorgen kräver bredband. I takt med utvecklingen, krävs allt högre kapacitet. Läs mer om E-hälsa här.

  • Investeringskostnaden ger med stor säkerhet en betydande värdehöjning i fastigheten. Installation på egen fastighet är skattereducerande (RUT). Efter avslutat installation finns det inga tvingande fasta kostnader. Installationskostnaden kan i regel delbetalas över lång tid.

  • De gamla fasta  telefonnäten är snart ett minne blott och bredband kan med fördel ersätta den fasta och mobila telefonin. Med telefoni via bredbandet undgår man helt fasta kostander och erhåller en låg samtalstaxa.

  • Det mobila bredbandet som används  av många idag (4G) fungerar ofta väl nära master men har sina begränsningar i fråga om täckning, stabilitet och kapacitet när många är uppkopplade samtidigt. 5Gkommer knappast att vara tillgänglig på glesbygd på många år (decennier) enligt Post-och telestyrelsen. Läs mer om 5G här.

  • En kort sammanfattning på alla goda motiv för att installera bredband till alla fastigheter i Hållnäs:Tillvaron för gammal som ung kommer bli mycket bättre med en bredbandsutbyggnad som uppfyller de nationella kraven, än utan. Det är helt enkelt en grundförutsättning för en ljus framtid för Hållnäshalvön – på samma sätt som elektriciteten var, för hundra år sedan!

Läs mer här om hur hela bygden gynnas av stabil bredbandsuppkoppling.

Läs mer här om fördelar fördelarna med stabilt bredband för den enskilde fastighetsägaren

Bredband: Text
Skärmavbild 2022-11-25 kl. 15.10_edited.jpg

BREDBAND PÅ HÅLLNÄSHALVÖN – EN LÅNG HISTORIA

Vi har sett flera aktörer som kommit, gått och återvänt till Hållnäs sedan 2015. 
2019-20 har Sockenrådet haft hjälp av bredbandsgruppen, som förtjänstfullt arbetat för att driva på bredbandsfrågan i Hållnäs.

I stenriket Hållnäs såg vi kombinationen grävd fiber + luftburen överföring via så kallad Air2Fibre som den realistiska lösningen för att erbjuda fast bredband till alla.

Under sommaren 2020 såg vi behov att ta ett nytt grepp om bredbandsfrågan.  Anledningarna till att vi nu behöver ta ett nytt grepp är, bland annat, följande:

  • Marknaden är för liten för att den nuvarande konkurrensen mellan TierpFiber Network/Bluecom och IP Only skulle bli annat än till skada.

  • Bredbandgruppen inom Sockenrådet som arbetat helt ideellt kommer inte så mycket längre i nuläget, och har i princip upplösts. Vi vill tacka alla som med kraft drivit arbetet så här långt! Sockenrådets styrelse som grupp har inte längre ideella resurser att arbeta lika intensivt som tidigare med dessa frågor.

Vi vill vara tydliga med, att bollen nu ligger hosbredbandsaktörerna och hållnäsarna. Vi föreslår att ni snarast pratar ihop er i byar och samfälligheter. Kontakta bredbandsaktörerna direkt för att ta reda på läget i ert område. 

Sockenrådet släpper givetvis inte den här frågan, vi kommer att driva på  samtliga aktörer så gott vi kan för en bredbandsutbyggnad av hela Hållnäshalvön, men måste från och med nu ta ett steg tillbaka då våra resurser är begränsade.

Sockenrådet har fortfarande kvar email info@hallnas.info för bredbandsfrågor. Hör gärna av er om ni vill ställa frågor kring styrelsens tankar om bredbandsutbyggnaden, eller vill få hjälp med lokal samordning i er by. På hallnas.info försöker vi hålla ett ”fiber-inlägg” ständigt uppdaterat.

Vi ser dock gärna att ni vänder er direkt till aktörerna IP Only , Tierp Fiber Network och Bluecom för mer information om deras planer framöver. Alternativt till kommunens bredbandssamordnare Jan Palm om ni har frågor eller synpunkter till Tierps kommun.

Hållnäs Sockenråds styrelse 200910

Bredband: Välkommen
bottom of page