top of page
Sök
  • Åsa Norling

Fiberutbyggnad i Hållnäs

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat IP Only ekonomiskt stöd för 7 fiberprojekt i Tierps kommun – alla på Hållnäshalvön.

Det här är välkomna och mycket goda nyheter, förstås!

Information kommer att komma ut på Tierps kommuns hemsida, och mark- och fastighetsägare kommer under våren att bjudas in till informationsmöten i bygden. Boende på sträckan Fagerviken – Edvalla, samt existerande kunder med beställning i alla sju projekten, ska ha fått utskick i brevlådan redan.

Kontakta i första hand IP Only, eller kommunens bredbandssamordnare Jan Palm med frågor om fiberutbyggnaden.

Hållnäs Sockenråd delar bekräftad information med boende och denna artikel kan komma att uppdateras.

Uppdaterad information 220318 från Jonas Axenskär, stadsnätsansvarig för IP Only i Tierps kommun:

”Under gårdagen tog byggbeslut på nästa projekt ute på Hållnäs halvön: Tierp Hjälmunge

Under kommande vecka kommer vi signa avtal med entreprenör och kalla till uppstartsmöte.

Ytterligare framsteg är att projekt 3 & 4, Tierp Klungsten och Tierp Vavd Gudinge, skickades ut på upphandling under veckan.

Så vi tar hela tiden steg framåt.”

Uppdaterad information 220131 från Dennis Borrego, projektledare för IP Only i Hållnäs:

”Som tidigare diskuterat har ni blivit beviljade ett bidrag från Post och Telestyrelsen som förbättrar förutsättningarna att äntligen gräva ut fibern till er. Vi har köpt en fiberkanalisering från Fagerviken till Edvalla och kommer att utgå därifrån när vi börjar gräva ut vårt stamnät.Vi har i skrivande stund en öppen kampanj i områden som i grova drag berör Fågelsundet, Hjälmunge, Julö, Klungsten, Vavd, Gudinge och Rundskär/Ängskär.Vi kommer i förebyggande syfte att lämna anslutningspunkter till de fastigheter som väljer att tacka nej för framtida bruk.Vi har i dagsläget (grovt räknat) ca 1000 beställningar.Vid eventuella funderingar kring upplägg eller beställning av fiber är ni välkomna att kontakta mig:IP-only.se

070-562 06 06

Dennis.Borrego@ip-only.seVänligen,

Dennis Borrego

IP-Only”

Här kan du ladda ned reklamblad och beställningsblankett från IP Only.Information från IP Onlys kommunansvarige Jonas Axskär (hösten 2021):

Ip-Only har blivit beviljade stöd från PTS för 7st fiberprojekt på Hållnäs halvön, vilket är jätteroligt och ger oss möjligheten att äntligen kunna bygga klart de projekten efter en alldeles för lång väntan.

Arbetet med bredbandstödet har varit en ganska lång process för oss som har pågått under hela 2021, det går att läsa mer kring detta på Bredbandsstöd | PTS. Men kort fakta är att alla tilldelade medel betalas ut nu i December och alla projekten ska vara slutredovisade i slutet utav 2024.

De första utav dessa sju projekt är redan byggbeslutat och vi räknar med att arbetet kommer igång nu under Nov-Dec, det är projektet som sträcker sig mellan Fagerviken och Edvalla. Inte det största projektet men det är väldigt viktigt eftersom detta projektet levererar signal ut till alla övriga projekt på Hållnäs halvön.

Att vi har blivit beviljade stöd är självklart jätteroligt och en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga dessa fiberprojekt. Men vi vill påpeka att stödpengarna bara är en liten del utav den totala investeringen som krävs för att bygga ut fibernätet. Det krävs också att vi har kunder i projekten som är intresserade utav en fiberanslutning och gör en beställning. Det vore jättetråkigt om vi blir tvungna att lämna tillbaka stödpengarna nu när det äntligen finns möjlighet för oss att bygga ut fibernätet.

Vi kommer anordna infomöten på plats så fort vi har kommit lite längre med första projektet.

Jonas Axskär, IP Only


En ny chans?

Det har varit många turer och rosenskimrande löften kring bredband och fiberutvecklingen i Hållnäs. Det är många av oss kan känna vanmakt eller uppgivenhet. Vad vi än väljer nu, oavsett om vi har redan tecknat avtal med andra aktörer, skaffat mobilförstärkare, eller om vi helt enkelt bara avvaktar, så är det ändå så att vi står inför den bästa möjligheten vi kan ha till att få fiber i hela Hållnäs. Om det inte sker nu, är sannolikheten för nya satsningar från statligt, regionalt eller kommunalt håll ganska liten.

Citat från en artikel i Arbetarbladet angående bredbandsutbyggnaden:

När de ändå bygger fiber förbi kan det vara bra att ta den kostnaden för framtiden.

Vi som är aktiva i Sockenrådet är medvetna om att vi har kommit med skiftande råd de senaste åren. Allt är agerat utifrån den information vi har haft vid de tillfällena med de bästa av avsikter, det vill säga att hela Hållnäs ska ha tillgång till ett fungerande bredband. Framöver avser vi att fortsätta att dela information från de aktörer vi för en dialog med. All information delas här och via våra sociala medier. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev här.


Bildförklaring: Kartan i bilden visar olika fiberprojekt på Hållnäshalvön. De gröna områdena är beviljade medel från PTS, de gula områdena har inte blivit beviljade medel.

59 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page